Cirkevná správa obce Pitelová

Tak, ako bola Pitelová poddanskou dedinou Ostrihomského arcibiskupstva a patrila do jeho panstva Svätý Kríž (dnes Žiar nad Hronom), rovnako bola v prvopočiatkoch fíliou svätokrížskej fary. K zmene došlo v roku 1778, keď sa Pitelová stala filiálkou farnosti Jastrabá. Dôležitý míľnik znamenal rok 1948. Priamo v obci sa vtedy zriadila expozitúra jastrabského rím. kat. farského úradu, čo napokon viedlo k ustanoveniu samostatnej farnosti Pitelová. Okrem vývoja farskej organizácie si v tejto stati priblížime výstavbu i vybavenie pitelovského kostola, poukážeme na bývalú aj súčasnú existenciu drobných sakrálnych objektov v chotári dediny, predstavíme si kňazov pôsobiacich na miestnej fare a v neposlednom rade nahliadneme do zašlých čias tunajšieho náboženského života.