Rodokmeň obce Pitelová

Mária Hudecová, rod. Čabáková (84)

Narodenie
01. 08. 1885, Pitelová 22
Úmrtie
1970
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Hudecová

Narodenie: 07. 09. 1906

Úmrtie: zomrela

Michal Hudec

Narodenie: 04. 07. 1908

Úmrtie: zomrel

Július Hudec (80)

Narodenie: 23. 11. 1912

Úmrtie: 16. 08. 1993

Helena Hudecová

Narodenie: 16. 08. 1915

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Čabák (77)

Narodenie: 27. 02. 1854, Pitelová 22

Úmrtie: 20. 06. 1931

Antónia Čabáková, rod. Medvecká (74)

Narodenie: 12. 06. 1859, Pitelová 48

Úmrtie: 04. 03. 1934

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Gašpar Čabák (52)

Narodenie: 05. 01. 1830, Pitelová

Úmrtie: 06. 08. 1882, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Agnesa Čabáková, rod. Ceizelová alias Beňová (63)

Narodenie: 28. 01. 1828, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 28. 10. 1891, Pitelová 22 (Astma)

Alex Medvecký

Narodenie: 1829, Krpeľany

Úmrtie: zomrel

Viktória Medvecká, rod. Albertová (53)

Narodenie: 01. 01. 1840, Jalná

Úmrtie: 14. 04. 1893, Pitelová 22 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.