Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Piatrik (54)

Narodenie
05. 01. 1815, Pitelová
Úmrtie
21. 02. 1869, Pitelová 15 (Tuberkulóza)
Pohreb
23. 02. 1869, Pitelová

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Piatriková, rod. Kubíková

Dátum sobáša: 17. 10. 1836

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 20

Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová

Dátum sobáša: 22. 06. 1840

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 24

Rozália Piatriková, rod. Kubíková alias Minková

Dátum sobáša: 14. 05. 1855

Vek ženícha: 40

Vek nevesty: 23

Deti (16) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Piatrik (2 mes.)

Narodenie: 20. 01. 1838, Pitelová

Úmrtie: 14. 04. 1838, Pitelová

Ján Piatrik

Narodenie: 14. 06. 1839, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Piatrik (2)

Narodenie: 17. 10. 1841, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1843, Pitelová

Valentín Piatrik (7)

Narodenie: 01. 02. 1844, Pitelová

Úmrtie: 18. 03. 1851, Pitelová (Vodnatieľka)

Karolína Piatriková (6)

Narodenie: 27. 10. 1846, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1853, Pitelová 15 (Potničky)

Alžbeta Piatriková (3)

Narodenie: 26. 10. 1849, Pitelová

Úmrtie: 21. 01. 1853, Pitelová 15 (Potničky)

Anna Beňová, rod. Piatriková (48)

Narodenie: 03. 03. 1852, Pitelová 15

Úmrtie: 10. 03. 1900, Pitelová (Zápal pľúc)

Alžbeta Piatriková (10)

Narodenie: 13. 12. 1854, Pitelová 15

Úmrtie: 30. 01. 1865, Pitelová 15 (Osýpky)

Ján Piatrik

Narodenie: 19. 02. 1856, Pitelová 15

Úmrtie: zomrel

Štefan Piatrik (7 mes.)

Narodenie: 17. 12. 1857, Pitelová 29

Úmrtie: 08. 08. 1858, Pitelová 15 (Kašeľ)

Rozália Kollárová, rod. Piatriková

Narodenie: 04. 06. 1859, Pitelová 15

Úmrtie: zomrela

Michal Piatrik (70)

Narodenie: 06. 09. 1861, Pitelová 15

Úmrtie: 27. 10. 1931

Mária Piatriková

Narodenie: 24. 01. 1864, Pitelová 15

Úmrtie: zomrela

Katarína Piatriková (2 mes.)

Narodenie: 20. 05. 1866, Pitelová 15

Úmrtie: 11. 08. 1866, Pitelová 15 (Angína)

Veronika Piatriková (2 mes.)

Narodenie: 11. 12. 1867, Pitelová 15

Úmrtie: 16. 02. 1868, Pitelová 15 (Zápal mozgu)

Jozef Piatrik (2 mes.)

Narodenie: 29. 01. 1869, Pitelová 15

Úmrtie: 06. 04. 1869, Pitelová 15 (Kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Piatrik (48)

Narodenie: 14. 02. 1773, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1822, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Cepláková (51)

Narodenie: 29. 07. 1775, Jastrabá

Úmrtie: 29. 12. 1826, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Piatrik

Narodenie: 1733, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Piatriková, rod. Šoucová (45)

Narodenie: 1733, Slaská

Úmrtie: 11. 02. 1778, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.