Rodokmeň obce Pitelová

Ján Piatrik

Narodenie
19. 02. 1856, Pitelová 15
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Cecília Piatriková, rod. Šinová

Dátum sobáša: 08. 11. 1880

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 19

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Piatrik (89)

Narodenie: 09. 11. 1881, Trnavá Hora 14

Úmrtie: 22. 03. 1971

František Piatrik (74)

Narodenie: 30. 10. 1887, Trnavá Hora 14

Úmrtie: 1962

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik (54)

Narodenie: 05. 01. 1815, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1869, Pitelová 15 (Tuberkulóza)

Rozália Piatriková, rod. Kubíková alias Minková (39)

Narodenie: 27. 08. 1831, Pitelová

Úmrtie: 21. 05. 1871, Pitelová 15 (Týfus)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Piatrik (48)

Narodenie: 14. 02. 1773, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1822, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Cepláková (51)

Narodenie: 29. 07. 1775, Jastrabá

Úmrtie: 29. 12. 1826, Pitelová (Tuberkulóza)

Štefan Kubík alias Minka (39)

Narodenie: 21. 08. 1802, Pitelová

Úmrtie: 11. 07. 1842, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Novodomcová

Narodenie: 02. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.