Rodokmeň obce Pitelová

Michal Piatrik (70)

Narodenie
06. 09. 1861, Pitelová 15
Úmrtie
27. 10. 1931

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Piatriková, rod. Beličková

Dátum sobáša: 26. 11. 1883

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 17

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Piatrik

Narodenie: 12. 05. 1885, Kľačany 2

Úmrtie: zomrel

Veronika Piatriková

Narodenie: 21. 08. 1887, Kľačany 2

Úmrtie: zomrela

Ján Piatrik

Narodenie: 03. 12. 1890, Kľačany 2

Úmrtie: zomrel

Štefan Piatrik

Narodenie: 25. 01. 1895, Kľačany 1

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik (54)

Narodenie: 05. 01. 1815, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1869, Pitelová 15 (Tuberkulóza)

Rozália Piatriková, rod. Kubíková alias Minková (39)

Narodenie: 27. 08. 1831, Pitelová

Úmrtie: 21. 05. 1871, Pitelová 15 (Týfus)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Piatrik (48)

Narodenie: 14. 02. 1773, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1822, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Cepláková (51)

Narodenie: 29. 07. 1775, Jastrabá

Úmrtie: 29. 12. 1826, Pitelová (Tuberkulóza)

Štefan Kubík alias Minka (39)

Narodenie: 21. 08. 1802, Pitelová

Úmrtie: 11. 07. 1842, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Novodomcová

Narodenie: 02. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.