Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová (39)

Narodenie
18. 10. 1815, Jastrabá
Úmrtie
13. 04. 1855, Pitelová 15 (Zápal mozgu)
Pohreb
15. 04. 1855, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik

Dátum sobáša: 22. 06. 1840

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 24

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Piatrik (2)

Narodenie: 17. 10. 1841, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1843, Pitelová

Valentín Piatrik (7)

Narodenie: 01. 02. 1844, Pitelová

Úmrtie: 18. 03. 1851, Pitelová (Vodnatieľka)

Karolína Piatriková (6)

Narodenie: 27. 10. 1846, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1853, Pitelová 15 (Potničky)

Alžbeta Piatriková (3)

Narodenie: 26. 10. 1849, Pitelová

Úmrtie: 21. 01. 1853, Pitelová 15 (Potničky)

Anna Beňová, rod. Piatriková (48)

Narodenie: 03. 03. 1852, Pitelová 15

Úmrtie: 10. 03. 1900, Pitelová (Zápal pľúc)

Alžbeta Piatriková (10)

Narodenie: 13. 12. 1854, Pitelová 15

Úmrtie: 30. 01. 1865, Pitelová 15 (Osýpky)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.