Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kubíková, rod. Hudecová (71)

Narodenie
08. 09. 1839, Stará Kremnička
Úmrtie
1911
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kubík alias Páchnik

Dátum sobáša: 04. 11. 1855

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 16

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kubík alias Páchnik (82)

Narodenie: 22. 05. 1858, Pitelová 24

Úmrtie: 04. 06. 1940

Jozef Kubík alias Páchnik (9)

Narodenie: 13. 01. 1861, Pitelová 24

Úmrtie: 01. 05. 1870, Pitelová 24 (Bolesti hlavy)

Michal Kubík alias Páchnik (4 dni)

Narodenie: 03. 11. 1864, Pitelová 24

Úmrtie: 07. 11. 1864, Pitelová 24 (Slabosť)

Mária Krausová, rod. Kubíková alias Páchniková (66)

Narodenie: 26. 11. 1865, Pitelová 24

Úmrtie: 08. 09. 1932

Anna Albertová, rod. Kubíková alias Páchniková

Narodenie: 20. 03. 1869, Pitelová 24

Úmrtie: zomrela

Rozália Kubíková alias Páchniková (5)

Narodenie: 27. 09. 1871, Pitelová 24

Úmrtie: 04. 10. 1876, Pitelová 24 (Zomrela pri vzbĺknutí ohňa v poli)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.