Rodokmeň obce Pitelová

Mária Krausová, rod. Kubíková alias Páchniková (66)

Narodenie
26. 11. 1865, Pitelová 24
Úmrtie
08. 09. 1932

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Karol Kraus

Dátum sobáša: 05. 06. 1882

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 16

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ladislav Ján Kraus

Narodenie: 22. 06. 1884, Pitelová 46

Úmrtie: zomrel

Karol Koloman Kraus (30)

Narodenie: 12. 10. 1886, Pitelová 46

Úmrtie: 1917 (Vo vojne)

Mária Štefánia Krausová

Narodenie: 01. 01. 1889, Pitelová, mlyn

Úmrtie: zomrela

Veronika Agáta Krausová

Narodenie: 03. 02. 1891, Pitelová, mlyn

Úmrtie: zomrela

Helena Anna Krausová (8)

Narodenie: 03. 05. 1893, Pitelová, mlyn

Úmrtie: 16. 01. 1902, Pitelová (Zápal pohrudnice)

Jozef Anton Kraus

Narodenie: 05. 05. 1895, Pitelová, mlyn

Úmrtie: zomrel

Anna Krausová (23 dní)

Narodenie: 25. 12. 1896, Pitelová 46

Úmrtie: 17. 01. 1897, Pitelová (Slabosť)

Michal Anton Kraus (4)

Narodenie: 27. 02. 1898, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1902, Pitelová (Záškrt)

Anton Juraj Kraus

Narodenie: 15. 04. 1900, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Viliam Kraus (2)

Narodenie: 1902, Pitelová

Úmrtie: 07. 06. 1904, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kubík alias Páchnik

Narodenie: 22. 09. 1837, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Kubíková, rod. Hudecová (71)

Narodenie: 08. 09. 1839, Stará Kremnička

Úmrtie: 1911

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Kubík/Minka alias Páchnik (60)

Narodenie: 15. 04. 1817, Pitelová

Úmrtie: 26. 09. 1877, Pitelová 24 (Zápal pľúc)

Anna Baranová Kubíková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (53)

Narodenie: 09. 02. 1810, Pitelová

Úmrtie: 10. 11. 1863, Pitelová 24 (Mádra (ochorenie maternice))

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.