Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Kubík/Minka alias Páchnik (60)

Narodenie
15. 04. 1817, Pitelová
Úmrtie
26. 09. 1877, Pitelová 24 (Zápal pľúc)
Pohreb
28. 09. 1877, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Baranová Kubíková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová

Dátum sobáša: 17. 11. 1835

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 25

Helena Kubíková, rod. Páločná

Dátum sobáša: 07. 05. 1866

Vek ženícha: 49

Vek nevesty: 45

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kubík alias Páchnik

Narodenie: 22. 09. 1837, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jozef Kubík alias Páchnik (1)

Narodenie: 30. 01. 1841, Pitelová

Úmrtie: 12. 02. 1842, Pitelová

Mária Koneracká, rod. Kubíková alias Páchniková (53)

Narodenie: 09. 06. 1843, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 1896

Anna Kubíková alias Páchniková (2)

Narodenie: 15. 03. 1848, Pitelová

Úmrtie: 10. 06. 1850, Pitelová (Kašeľ)

Juraj Kubík alias Páchnik (29)

Narodenie: 10. 08. 1852, Pitelová 24

Úmrtie: 08. 05. 1882, Pitelová 24 (Následky udupania koňom)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Kubík/Minka alias Páchnik (53)

Narodenie: 02. 03. 1785, Pitelová

Úmrtie: 27. 01. 1839, Pitelová

Anna Kubíková, rod. Radolfiová (56)

Narodenie: 22. 04. 1787, Pitelová

Úmrtie: 18. 03. 1844, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kubík (42)

Narodenie: 1747, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1789, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Gordánya (50)

Narodenie: 1747

Úmrtie: 04. 04. 1797, Pitelová

Laurinec Radolfi (59)

Narodenie: 1760

Úmrtie: 10. 01. 1819, Pitelová

Mária Radolfiová, rod. Štefanovičová (36)

Narodenie: 27. 06. 1758, Pitelová

Úmrtie: 04. 01. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.