Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Podhorová Malachová, rod. Marková (37)

Narodenie
02. 05. 1809, Pitelová
Úmrtie
23. 01. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
25. 01. 1847, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Podhora

Dátum sobáša: 17. 11. 1829

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 20

Martin Malach alias Štefanka

Dátum sobáša: 07. 10. 1832

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 23

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Adolf Malach alias Štefanka (57)

Narodenie: 24. 09. 1833, Pitelová

Úmrtie: 23. 02. 1891, Pitelová 24 (Astma)

Veronika Malachová alias Štefanková (1)

Narodenie: 04. 05. 1836, Pitelová

Úmrtie: 20. 02. 1838, Pitelová

Mária Sklenková Páchniková, rod. Malachová alias Štefanková (54)

Narodenie: 19. 03. 1838, Pitelová

Úmrtie: 27. 10. 1892, Pitelová 39 (Astma)

Karolína Malachová alias Štefanková (5 mes.)

Narodenie: 17. 12. 1840, Pitelová

Úmrtie: 21. 05. 1841, Pitelová

Ján Malach alias Štefanka (45)

Narodenie: 08. 06. 1842, Pitelová

Úmrtie: 20. 07. 1887, Pitelová 27 (Astma)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Imrich Marko, rod. Mališ (67)

Narodenie: 26. 10. 1768, Kľačany

Úmrtie: 29. 11. 1835, Pitelová

Mária Sklenková Marková, rod. Beňová

Narodenie: 10. 01. 1776, Lovča

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.