Rodokmeň obce Pitelová

Agnesa Malachová, rod. Piatriková alias Kollárová (35)

Narodenie
17. 11. 1832, Pitelová
Úmrtie
04. 02. 1868, Pitelová 4 (Tuberkulóza)
Pohreb
06. 02. 1868, Pitelová

Manželstvá (1)

Tomáš Malach

Dátum sobáša: 11. 11. 1850

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 17

Deti (4)

Anna Malachová

Narodenie: 15. 01. 1858, Pitelová 4

Úmrtie: zomrela

Katarína Malachová (1)

Narodenie: 08. 02. 1861, Pitelová 4

Úmrtie: 22. 05. 1862, Pitelová 4 (Pokles zdravia)

Juraj Malach (41)

Narodenie: 25. 04. 1863, Pitelová 4

Úmrtie: 16. 07. 1904, Pitelová (Tuberkulóza)

Antónia Malachová (6)

Narodenie: 03. 11. 1865, Pitelová 4

Úmrtie: 11. 02. 1872, Pitelová 4 (Angína)

Rodičia

Ondrej Piatrik alias Kollár (64)

Narodenie: 02. 04. 1798, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1862, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Anna Piatriková, rod. Piatriková (36)

Narodenie: 12. 05. 1801, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1838, Pitelová

Starí rodičia

Ondrej Piatrik alias Kollár (50)

Narodenie: 21. 07. 1759, Pitelová

Úmrtie: 04. 08. 1809, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová (52)

Narodenie: 18. 11. 1762, Jastrabá

Úmrtie: 02. 11. 1815, Pitelová

Matej Piatrik (48)

Narodenie: 14. 02. 1773, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1822, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Cepláková (51)

Narodenie: 29. 07. 1775, Jastrabá

Úmrtie: 29. 12. 1826, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.