Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Štefanka

Narodenie
06. 02. 1862, Pitelová 27
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Veronika Štefanková, rod. Ihracká

Dátum sobáša: 09. 11. 1885

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Anna Štefanková, rod. Hudecová alias Štefanková

Dátum sobáša: 18. 01. 1893

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 26

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Minková, rod. Štefanková (89)

Narodenie: 16. 01. 1887, Pitelová 27

Úmrtie: 23. 01. 1976

Františka Čabáková, rod. Štefanková (56)

Narodenie: 09. 03. 1889, Pitelová 27

Úmrtie: 09. 09. 1945

Ján Štefanka (8 mes.)

Narodenie: 25. 07. 1891, Pitelová 27

Úmrtie: 19. 04. 1892, Pitelová 27 (Kašeľ)

Katarína Beličková, rod. Štefanková (29)

Narodenie: 14. 11. 1893, Pitelová 27

Úmrtie: 04. 05. 1923

Štefanka (1 deň)

Narodenie: 19. 03. 1896, Pitelová 27

Úmrtie: 19. 03. 1896 (Mŕtvo narodené dieťa)

Jozef Štefanka (45)

Narodenie: 24. 03. 1897, Pitelová

Úmrtie: 05. 06. 1942

Anna Štefanková

Narodenie: 29. 07. 1899, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Paulína Štefanková

Narodenie: 10. 03. 1901, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Adolf Malach alias Štefanka (57)

Narodenie: 24. 09. 1833, Pitelová

Úmrtie: 23. 02. 1891, Pitelová 24 (Astma)

Magdaléna Malachová, rod. Minková alias Kováčová (62)

Narodenie: 22. 07. 1831, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1894, Pitelová 27 (Astma, tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Malach alias Štefanka (41)

Narodenie: 12. 10. 1801, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1842, Pitelová

Katarína Podhorová Malachová, rod. Marková (37)

Narodenie: 02. 05. 1809, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)

Štefan Minka alias Kováč (54)

Narodenie: 24. 08. 1799, Pitelová

Úmrtie: 17. 10. 1853, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Katarína Minková, rod. Ihracká (48)

Narodenie: 1801, Jalná

Úmrtie: 28. 08. 1849, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.