Rodokmeň obce Pitelová

Anna Páchniková, rod. Štefanková (69)

Narodenie
17. 06. 1873, Pitelová 27
Úmrtie
12. 06. 1943
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Páchnik alias Kaňjak

Dátum sobáša: 10. 02. 1892

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 18

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Páchnik alias Kaňjak (54)

Narodenie: 27. 08. 1894, Pitelová 27

Úmrtie: 21. 09. 1948

Tomáš Páchnik alias Kaňjak (3)

Narodenie: 19. 12. 1896, Pitelová 8

Úmrtie: 22. 03. 1900, Pitelová (Šarlach)

Michal Páchnik alias Kaňjak (75)

Narodenie: 30. 09. 1901, Pitelová

Úmrtie: 20. 07. 1977

Jozef Páchnik alias Kaňjak (76)

Narodenie: 13. 03. 1903, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1979

Štefan Páchnik alias Kaňjak (58)

Narodenie: 26. 12. 1909, Pitelová

Úmrtie: 25. 01. 1968

Štefánia Páchniková alias Kaňjaková (67)

Narodenie: 26. 12. 1911, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1979

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Malach alias Štefanka (45)

Narodenie: 08. 06. 1842, Pitelová

Úmrtie: 20. 07. 1887, Pitelová 27 (Astma)

Mária Malachová Páchniková, rod. Záhorcová

Narodenie: 26. 10. 1849, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Malach alias Štefanka (41)

Narodenie: 12. 10. 1801, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1842, Pitelová

Katarína Podhorová Malachová, rod. Marková (37)

Narodenie: 02. 05. 1809, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.