Rodokmeň obce Pitelová

Mária Piatriková Štefanovičová, rod. Trokšiarová alias Pastorková (58)

Narodenie
06. 01. 1828, Kľačany
Úmrtie
28. 07. 1886, Pitelová 9 (Nádor, hnačka)
Pohreb
30. 07. 1886, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Piatrik alias Mališ

Dátum sobáša: 27. 09. 1847

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 19

Ľudovít Štefanovič

Dátum sobáša: 07. 11. 1864

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 36

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Piatriková alias Mališová (2)

Narodenie: 25. 11. 1850, Pitelová

Úmrtie: 28. 02. 1853, Pitelová 17 (Potničky)

Jozef Piatrik alias Mališ (33)

Narodenie: 06. 03. 1853, Pitelová 11

Úmrtie: 03. 11. 1886, Pitelová 9 (Týfus)

Ján Piatrik alias Mališ

Narodenie: 09. 08. 1855, Pitelová 40

Úmrtie: zomrel

Michal Piatrik alias Mališ/Poljak (34)

Narodenie: 18. 01. 1858, Pitelová 9

Úmrtie: 17. 08. 1892, Pitelová 9 (Týfus)

Juraj Piatrik alias Mališ (69)

Narodenie: 02. 10. 1860, Pitelová 9

Úmrtie: 15. 04. 1930

Mária Piatriková alias Mališová

Narodenie: 07. 03. 1863, Pitelová 9

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Trokšiar alias Pastorok

Narodenie: 03. 01. 1797, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Pastorková, rod. Ďuroje

Narodenie: 07. 04. 1794, Nevoľné

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.