Rodokmeň obce Pitelová

Anna Štefanovičová Pavlová, rod. Minková alias Kováčová (59)

Narodenie
08. 11. 1815, Pitelová
Úmrtie
05. 12. 1874, Kosorín 4 (Vodnatieľka)
Pohreb
07. 12. 1874, Kosorín

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Štefanovič

Dátum sobáša: 03. 11. 1833

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 17

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ignác Štefanovič

Narodenie: 26. 09. 1834, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Hlaváčová, rod. Štefanovičová (34)

Narodenie: 10. 02. 1838, Pitelová

Úmrtie: 02. 11. 1872, Kosorín 33 (Tuberkulóza)

Anna Štefanovičová (10 mes.)

Narodenie: 17. 07. 1841, Pitelová

Úmrtie: 31. 05. 1842, Pitelová

Mária Štefanovičová (1)

Narodenie: 09. 12. 1843, Pitelová

Úmrtie: 15. 02. 1845, Pitelová

Pavol Štefanovič (30)

Narodenie: 14. 01. 1846, Pitelová

Úmrtie: 07. 03. 1876, Kosorín

Ján Štefanovič (19)

Narodenie: 01. 06. 1849, Pitelová

Úmrtie: 18. 06. 1868, Kosorín 41 (Vodnatieľka)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Minka alias Kováč (57)

Narodenie: 20. 05. 1772, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1830, Pitelová

Anna Minková, rod. Žiaková

Narodenie: 30. 05. 1790, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Minková, rod. Krajčiová (49)

Narodenie: 1736

Úmrtie: 26. 04. 1785, Pitelová

Michal Žiak (33)

Narodenie: 22. 09. 1761, Pitelová

Úmrtie: 15. 08. 1795, Balážske Ďarmoty (Utopenie v rieke Ipeľ)

Mária Žiaková, rod. Podhorová (35)

Narodenie: 1765

Úmrtie: 06. 03. 1800, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.