Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Štefanovič (67)

Narodenie
1740, Pitelová
Úmrtie
22. 01. 1807, Pitelová
Pohreb
24. 01. 1807
Zamestnanie
kováč v Pitelovej

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Štefanovičová, rod. Štefanková

Dátum sobáša: 21. 11. 1756

Vek ženícha: 16

Vek nevesty: 16

Deti (13) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Radolfiová, rod. Štefanovičová (36)

Narodenie: 27. 06. 1758, Pitelová

Úmrtie: 04. 01. 1795, Pitelová

Helena Páchniková, rod. Štefanovičová (48)

Narodenie: 23. 02. 1761, Pitelová

Úmrtie: 17. 01. 1810, Pitelová

Anna Štefanovičová (48)

Narodenie: 12. 06. 1763, Pitelová

Úmrtie: 13. 06. 1811, Pitelová

Tomáš Štefanovič (25)

Narodenie: 10. 12. 1764, Pitelová

Úmrtie: 11. 03. 1790, Pitelová

Ján Štefanovič

Narodenie: 10. 05. 1767, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jozef Štefanovič

Narodenie: 14. 03. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Štefanovičová

Narodenie: 29. 01. 1772, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Štefanovič (38)

Narodenie: 03. 08. 1773, Pitelová

Úmrtie: 13. 02. 1812, Pitelová

Barbora Štefanovičová (2 mes.)

Narodenie: 28. 11. 1775, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1776, Pitelová

Dorota Štefanovičová (1)

Narodenie: 07. 01. 1777, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1778, Pitelová

Juraj Štefanovič (50)

Narodenie: 26. 03. 1779, Pitelová

Úmrtie: 15. 08. 1829, Pitelová

Alžbeta Štefanovičová

Narodenie: 01. 11. 1781, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Fides Štefanovičová (2)

Narodenie: 19. 10. 1784, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1787, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Štefanovič (82)

Narodenie: 1687

Úmrtie: 15. 02. 1769, Pitelová

Štefanovičová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.