Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Štefanovičová, rod. Štefanková (50)

Narodenie
1740, Pitelová
Úmrtie
07. 05. 1790, Pitelová
Pohreb
08. 05. 1790

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Štefanovič

Dátum sobáša: 21. 11. 1756

Vek ženícha: 16

Vek nevesty: 16

Deti (13) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Radolfiová, rod. Štefanovičová (36)

Narodenie: 27. 06. 1758, Pitelová

Úmrtie: 04. 01. 1795, Pitelová

Helena Páchniková, rod. Štefanovičová (48)

Narodenie: 23. 02. 1761, Pitelová

Úmrtie: 17. 01. 1810, Pitelová

Anna Štefanovičová (48)

Narodenie: 12. 06. 1763, Pitelová

Úmrtie: 13. 06. 1811, Pitelová

Tomáš Štefanovič (25)

Narodenie: 10. 12. 1764, Pitelová

Úmrtie: 11. 03. 1790, Pitelová

Ján Štefanovič

Narodenie: 10. 05. 1767, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jozef Štefanovič

Narodenie: 14. 03. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Štefanovičová

Narodenie: 29. 01. 1772, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Štefanovič (38)

Narodenie: 03. 08. 1773, Pitelová

Úmrtie: 13. 02. 1812, Pitelová

Barbora Štefanovičová (2 mes.)

Narodenie: 28. 11. 1775, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1776, Pitelová

Dorota Štefanovičová (1)

Narodenie: 07. 01. 1777, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1778, Pitelová

Juraj Štefanovič (50)

Narodenie: 26. 03. 1779, Pitelová

Úmrtie: 15. 08. 1829, Pitelová

Alžbeta Štefanovičová

Narodenie: 01. 11. 1781, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Fides Štefanovičová (2)

Narodenie: 19. 10. 1784, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1787, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Štefanka (80)

Narodenie: 1682

Úmrtie: 14. 01. 1762, Pitelová

Helena Štefanková (60)

Narodenie: 1700

Úmrtie: 19. 03. 1760, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.