Rodokmeň obce Pitelová

Mária Minková, rod. Štefanovičová (35)

Narodenie
02. 09. 1859, Pitelová 40
Úmrtie
25. 11. 1894, Pitelová 1 (Vodnatieľka)
Pohreb
27. 11. 1894, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Lukáš Minka alias Kováč

Dátum sobáša: 07. 11. 1881

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 22

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Minka alias Kováč (78)

Narodenie: 18. 11. 1883, Pitelová 54

Úmrtie: 01. 03. 1962

Michal Minka alias Kováč (14 dní)

Narodenie: 01. 09. 1887, Pitelová 19

Úmrtie: 15. 09. 1887, Pitelová 19 (Slabosť)

Jozef Minka alias Kováč (8 mes.)

Narodenie: 06. 10. 1888, Pitelová 54

Úmrtie: 20. 06. 1889, Pitelová 54 (Čierny kašeľ)

Anna Minková alias Kováčová (3)

Narodenie: 19. 09. 1890, Pitelová 54

Úmrtie: 02. 03. 1894, Pitelová 1 (Záškrt)

Michal Minka alias Kováč

Narodenie: 16. 09. 1893, Pitelová 19

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Vincent Štefanovič (37)

Narodenie: 02. 04. 1838, Pitelová

Úmrtie: 11. 11. 1875, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Karolína Štefanovičová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (61)

Narodenie: 09. 03. 1837, Pitelová

Úmrtie: 15. 12. 1898, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Štefanovič (61)

Narodenie: 31. 03. 1803, Pitelová

Úmrtie: 15. 03. 1865, Pitelová 40 (Starobné zoslabnutie)

Alžbeta Štefanovičová, rod. Piatriková (51)

Narodenie: 29. 01. 1807, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1858, Pitelová 43 (Vodnatieľka)

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (66)

Narodenie: 13. 07. 1786, Pitelová

Úmrtie: 22. 09. 1852, Pitelová 7 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))

Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková (63)

Narodenie: 31. 07. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1863, Pitelová 7 (Starobné zoslabnutie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.