Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Lukáš Minka alias Kováč

Narodenie
17. 10. 1855, Pitelová 1
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Minková, rod. Štefanovičová

Dátum sobáša: 07. 11. 1881

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 22

Agnesa Ďurková Minková, rod. Baranová

Dátum sobáša: 21. 01. 1895

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 36

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Minka alias Kováč (78)

Narodenie: 18. 11. 1883, Pitelová 54

Úmrtie: 01. 03. 1962

Michal Minka alias Kováč (14 dní)

Narodenie: 01. 09. 1887, Pitelová 19

Úmrtie: 15. 09. 1887, Pitelová 19 (Slabosť)

Jozef Minka alias Kováč (8 mes.)

Narodenie: 06. 10. 1888, Pitelová 54

Úmrtie: 20. 06. 1889, Pitelová 54 (Čierny kašeľ)

Anna Minková alias Kováčová (3)

Narodenie: 19. 09. 1890, Pitelová 54

Úmrtie: 02. 03. 1894, Pitelová 1 (Záškrt)

Michal Minka alias Kováč

Narodenie: 16. 09. 1893, Pitelová 19

Úmrtie: zomrel

Minka alias Kováč (1 deň)

Narodenie: 20. 10. 1896, Pitelová 54

Úmrtie: 20. 10. 1896 (Mŕtvo narodené dieťa)

Štefan Minka alias Kováč

Narodenie: 09. 12. 1899, Pitelová 54

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Lukáš Minka alias Kováč (32)

Narodenie: 08. 10. 1828, Pitelová

Úmrtie: 13. 08. 1861, Pitelová 54 (Zápal pľúc)

Anna Minková Beňová, rod. Mališová (63)

Narodenie: 06. 04. 1826, Kľačany

Úmrtie: 23. 01. 1890, Pitelová 54 (Astma)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Minka alias Kováč (57)

Narodenie: 20. 05. 1772, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1830, Pitelová

Anna Minková, rod. Žiaková

Narodenie: 30. 05. 1790, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.