Rodokmeň obce Pitelová

Anna Minková Beňová, rod. Mališová (63)

Narodenie
06. 04. 1826, Kľačany
Úmrtie
23. 01. 1890, Pitelová 54 (Astma)
Pohreb
25. 01. 1890, Pitelová

Manželstvá (2)

Lukáš Minka alias Kováč

Dátum sobáša: 04. 11. 1850

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 24

Ondrej Beňo alias Barcík

Dátum sobáša: 04. 11. 1861

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 35

Deti (4)

Michal Minka alias Kováč (7)

Narodenie: 17. 09. 1852, Pitelová 2

Úmrtie: 17. 11. 1859, Pitelová 54 (Hnačka)

Jozef Lukáš Minka alias Kováč

Narodenie: 17. 10. 1855, Pitelová 1

Úmrtie: zomrel

Anna Mališová, rod. Minková alias Kováčová

Narodenie: 13. 10. 1858, Pitelová 54

Úmrtie: zomrela

Jozef Beňo alias Barcík

Narodenie: 08. 07. 1864, Pitelová 54

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.