Rodokmeň obce Pitelová

Anna Mališová, rod. Minková alias Kováčová

Narodenie
13. 10. 1858, Pitelová 54
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Ján Mališ

Dátum sobáša: 13. 06. 1881

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 22

Deti (5)

Anna Mališová

Narodenie: 26. 07. 1882, Jalná 7

Úmrtie: zomrela

Pavol Mališ

Narodenie: 14. 06. 1885, Pitelová 54

Úmrtie: zomrel

Ján Mališ (9 mes.)

Narodenie: 28. 06. 1888, Jalná 7

Úmrtie: 19. 04. 1889, Jalná 7 (Kašeľ)

Rozália Mališová

Narodenie: 30. 08. 1890, Jalná 7

Úmrtie: zomrela

Mikuláš Mališ

Narodenie: 10. 09. 1893, Jalná 7

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Lukáš Minka alias Kováč (32)

Narodenie: 08. 10. 1828, Pitelová

Úmrtie: 13. 08. 1861, Pitelová 54 (Zápal pľúc)

Anna Minková Beňová, rod. Mališová (63)

Narodenie: 06. 04. 1826, Kľačany

Úmrtie: 23. 01. 1890, Pitelová 54 (Astma)

Starí rodičia

Ján Minka alias Kováč (57)

Narodenie: 20. 05. 1772, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1830, Pitelová

Anna Minková, rod. Žiaková

Narodenie: 30. 05. 1790, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.