Rodokmeň obce Pitelová

Mária Radolfiová, rod. Štefanovičová (36)

Narodenie
27. 06. 1758, Pitelová
Úmrtie
04. 01. 1795, Pitelová
Pohreb
07. 01. 1795

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Imrich Radolfi

Narodenie: 18. 10. 1782, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Radolfi

Narodenie: 24. 09. 1784, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Kubíková, rod. Radolfiová (56)

Narodenie: 22. 04. 1787, Pitelová

Úmrtie: 18. 03. 1844, Pitelová (Tuberkulóza)

Jozef Radolfi (10 mes.)

Narodenie: 04. 03. 1792, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1793, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Štefanovič (67)

Narodenie: 1740, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1807, Pitelová

Katarína Štefanovičová, rod. Štefanková (50)

Narodenie: 1740, Pitelová

Úmrtie: 07. 05. 1790, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Štefanovič (82)

Narodenie: 1687

Úmrtie: 15. 02. 1769, Pitelová

Štefanovičová

Úmrtie: zomrela

Juraj Štefanka (80)

Narodenie: 1682

Úmrtie: 14. 01. 1762, Pitelová

Helena Štefanková (60)

Narodenie: 1700

Úmrtie: 19. 03. 1760, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.