Rodokmeň obce Pitelová

Mária Sklenková, rod. Abrahámová

Narodenie
22. 05. 1835, Horné Opatovce
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Sklenka alias Malach

Dátum sobáša: 29. 10. 1855

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 20

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka alias Malach (75)

Narodenie: 11. 10. 1857, Pitelová 30

Úmrtie: 04. 08. 1933, Pitelová (Zhrubnutie pečienky)

Štefan Sklenka alias Malach (75)

Narodenie: 11. 12. 1859, Pitelová 30

Úmrtie: 17. 08. 1935

Juraj Sklenka alias Malach (1)

Narodenie: 19. 11. 1861, Pitelová 30

Úmrtie: 12. 08. 1863, Pitelová 30 (Podvýživa)

Mária Balážová, rod. Sklenková alias Malachová (30)

Narodenie: 24. 03. 1864, Pitelová 30

Úmrtie: 17. 04. 1894, Pitelová 30 (Tuberkulóza)

Paulína Albertová Valentová, rod. Sklenková alias Malachová

Narodenie: 18. 03. 1866, Pitelová 30

Úmrtie: zomrela

Juraj Sklenka alias Malach (7 mes.)

Narodenie: 13. 05. 1871, Pitelová 30

Úmrtie: 09. 01. 1872, Pitelová 30 (Dyzentéria)

Amália Sklenková alias Malachová (5 mes.)

Narodenie: 12. 09. 1873, Pitelová 30

Úmrtie: 13. 02. 1874, Pitelová 30 (Epilepsia)

Ján Sklenka alias Malach

Narodenie: 26. 06. 1878, Pitelová 30

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.