Rodokmeň obce Pitelová

Anna Piatriková Homolová, rod. Podhorová (39)

Narodenie
29. 06. 1859, Pitelová 32
Úmrtie
02. 07. 1898, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Piatrik alias Mališ

Dátum sobáša: 13. 11. 1876

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 17

Jozef Homola

Dátum sobáša: 20. 11. 1889

Vek ženícha: 31

Vek nevesty: 30

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Gabriela Piatriková alias Mališová (10 mes.)

Narodenie: 24. 03. 1879, Pitelová 9

Úmrtie: 26. 01. 1880, Pitelová 9 (Podvýživa)

Pavol Piatrik alias Mališ

Narodenie: 06. 07. 1881, Pitelová 9

Úmrtie: zomrel

Jozef Piatrik alias Mališ (10 mes.)

Narodenie: 24. 07. 1883, Pitelová 9

Úmrtie: 27. 05. 1884, Pitelová 9 (Kašeľ)

Ján Piatrik alias Mališ (1)

Narodenie: 08. 05. 1885, Pitelová 9

Úmrtie: 28. 09. 1886, Pitelová 9 (Podvýživa)

Juraj Piatrik alias Mališ (1)

Narodenie: 02. 05. 1887, Pitelová 9

Úmrtie: 20. 01. 1889, Pitelová 9 (Záškrt)

Mária Homolová (7 mes.)

Narodenie: 17. 09. 1890, Pitelová 9

Úmrtie: 26. 04. 1891, Pitelová 29 (Osýpky)

Anna Vavrová Kucharovičová, rod. Homolová

Narodenie: 01. 03. 1892, Pitelová 9

Úmrtie: zomrela

Rozália Homolová (17 dní)

Narodenie: 04. 01. 1897, Pitelová 16

Úmrtie: 21. 01. 1897, Pitelová (Slabosť)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Podhora (52)

Narodenie: 18. 02. 1814, Pitelová

Úmrtie: 20. 05. 1866, Pitelová 4 (Brušný týfus)

Helena Štefanková Podhorová, rod. Kubíková alias Minková (54)

Narodenie: 14. 12. 1825, Pitelová

Úmrtie: 30. 05. 1880, Pitelová 31 (Kašeľ)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Podhora (52)

Narodenie: 1776

Úmrtie: 24. 02. 1828, Pitelová

Helena Podhorová (57)

Narodenie: 1773

Úmrtie: 06. 11. 1830, Pitelová

Štefan Kubík alias Minka (39)

Narodenie: 21. 08. 1802, Pitelová

Úmrtie: 11. 07. 1842, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Novodomcová

Narodenie: 02. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.