Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Piatrik alias Mališ (38)

Narodenie
02. 03. 1826, Pitelová
Úmrtie
17. 04. 1864, Pitelová 9 (Brušný týfus)
Pohreb
19. 04. 1864, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Piatriková Štefanovičová, rod. Trokšiarová alias Pastorková

Dátum sobáša: 27. 09. 1847

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 19

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Piatriková alias Mališová (2)

Narodenie: 25. 11. 1850, Pitelová

Úmrtie: 28. 02. 1853, Pitelová 17 (Potničky)

Jozef Piatrik alias Mališ (33)

Narodenie: 06. 03. 1853, Pitelová 11

Úmrtie: 03. 11. 1886, Pitelová 9 (Týfus)

Ján Piatrik alias Mališ

Narodenie: 09. 08. 1855, Pitelová 40

Úmrtie: zomrel

Michal Piatrik alias Mališ/Poljak (34)

Narodenie: 18. 01. 1858, Pitelová 9

Úmrtie: 17. 08. 1892, Pitelová 9 (Týfus)

Juraj Piatrik alias Mališ (69)

Narodenie: 02. 10. 1860, Pitelová 9

Úmrtie: 15. 04. 1930

Mária Piatriková alias Mališová

Narodenie: 07. 03. 1863, Pitelová 9

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik alias Mališ

Narodenie: 15. 03. 1787

Úmrtie: zomrel

Anna Piatriková Sklenková, rod. Straková alias Kuricová

Narodenie: 29. 05. 1805, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Roško alias Piatrik (43)

Narodenie: 1747, Lutila

Úmrtie: 30. 10. 1790, Pitelová

Mária Piatriková, rod. Bartošová

Narodenie: 28. 04. 1745, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrela

Matúš Straka alias Kuric (55)

Narodenie: 04. 09. 1772, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1828, Pitelová

Mária Straková, rod. Kaštierová (32)

Narodenie: 26. 12. 1779, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 04. 08. 1812, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.