Rodokmeň obce Pitelová

Michal Baran alias Chovan (44)

Narodenie
11. 09. 1790, Pitelová
Úmrtie
27. 04. 1835, Pitelová
Pohreb
30. 04. 1835

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Baranová, rod. Kubíková

Dátum sobáša: 26. 11. 1809

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 18

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Baranová alias Chovanová

Narodenie: 10. 09. 1812, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Juraj Baran alias Chovan (50)

Narodenie: 03. 02. 1815, Pitelová

Úmrtie: 01. 02. 1866, Pitelová 16 (Hernia)

Anna Beličková, rod. Baranová alias Chovanová (61)

Narodenie: 31. 03. 1818, Pitelová

Úmrtie: 20. 02. 1880, Pitelová 24 (Starobné zoslabnutie)

Katarína Baranová alias Chovanová (8 mes.)

Narodenie: 14. 09. 1820, Pitelová

Úmrtie: 09. 06. 1821, Pitelová

Ján Baran alias Chovan (1)

Narodenie: 27. 05. 1822, Pitelová

Úmrtie: 08. 05. 1824, Pitelová

Helena Baranová alias Chovanová

Narodenie: 12. 12. 1824, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Baran alias Chovan (47)

Narodenie: 25. 03. 1827, Pitelová

Úmrtie: 18. 02. 1875, Pitelová 16 (Tuberkulóza)

Barbora Baranová alias Chovanová (3 mes.)

Narodenie: 18. 11. 1829, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1830, Pitelová

Cecília Baranová alias Chovanová (7 mes.)

Narodenie: 21. 10. 1831, Pitelová

Úmrtie: 29. 05. 1832, Pitelová

Rozália Baranová alias Chovanová

Narodenie: 23. 09. 1833, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matúš Baran (57)

Narodenie: 24. 08. 1756, Pitelová

Úmrtie: 08. 06. 1814, Pitelová

Helena Baranová, rod. Forgáčová (49)

Narodenie: 30. 04. 1765, Trnavá Hora

Úmrtie: 15. 09. 1814, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Baran (60)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 15. 12. 1788, Pitelová

Anna Baranová (63)

Narodenie: 1731

Úmrtie: 02. 07. 1794, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.