Rodokmeň obce Pitelová

Veronika Baranová, rod. Piatriková (46)

Narodenie
05. 07. 1839, Pitelová
Úmrtie
31. 12. 1885, Pitelová 16 (Astma a nádor)
Pohreb
02. 01. 1886, Pitelová

Manželstvá (1)

Florián Baran alias Chovan

Dátum sobáša: 11. 11. 1861

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 22

Deti (10)

Michal Baran alias Chovan (1)

Narodenie: 01. 10. 1863, Pitelová 16

Úmrtie: 17. 02. 1865, Pitelová 16 (Dyzentéria)

Anna Baranová alias Chovanová

Narodenie: 17. 07. 1866, Pitelová 16

Úmrtie: zomrela

Ján Baran alias Chovan (29 dní)

Narodenie: 19. 01. 1868, Pitelová 20

Úmrtie: 17. 02. 1868, Pitelová 16 (Zápal mozgu)

Mária Baranová alias Chovanová

Narodenie: 18. 03. 1869, Pitelová 16

Úmrtie: zomrela

Katarína Baranová alias Chovanová (1)

Narodenie: 04. 03. 1871, Pitelová 16

Úmrtie: 15. 12. 1872, Pitelová 16 (Podvýživa)

Juraj Baran alias Chovan (1)

Narodenie: 25. 04. 1873, Pitelová 16

Úmrtie: 21. 09. 1874, Pitelová 16 (Kašeľ)

Katarína Baranová alias Chovanová (2)

Narodenie: 07. 06. 1875, Pitelová 16

Úmrtie: 04. 12. 1877, Pitelová 16 (Zápal mozgu)

Paulína Baranová alias Chovanová

Narodenie: 23. 07. 1877, Pitelová 16

Úmrtie: zomrela

Antónia Baranová alias Chovanová

Narodenie: 27. 10. 1880, Pitelová 16

Úmrtie: zomrela

Rozália Baranová alias Chovanová (5 mes.)

Narodenie: 25. 08. 1883, Pitelová 16

Úmrtie: 22. 02. 1884, Pitelová 16 (Kiahne)

Rodičia

Jozef Piatrik

Narodenie: 02. 03. 1810, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Piatriková, rod. Malachová (34)

Narodenie: 02. 02. 1811, Pitelová

Úmrtie: 12. 03. 1845, Pitelová

Starí rodičia

Matej Piatrik (48)

Narodenie: 14. 02. 1773, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1822, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Cepláková (51)

Narodenie: 29. 07. 1775, Jastrabá

Úmrtie: 29. 12. 1826, Pitelová (Tuberkulóza)

Michal Malach, rod. Macho

Narodenie: 02. 09. 1779, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Helena Malachová

Narodenie: 27. 08. 1784, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.