Rodokmeň obce Pitelová

Michal Belička (57)

Narodenie
27. 09. 1797, Kľačany
Úmrtie
27. 07. 1855, Pitelová 41 (Tuberkulóza)
Pohreb
29. 07. 1855, Pitelová

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Beličková, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 20. 11. 1820

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 18

Helena Páchniková Beličková, rod. Marková

Dátum sobáša: 13. 05. 1833

Vek ženícha: 35

Vek nevesty: 36

Anna Beličková, rod. Baranová alias Chovanová

Dátum sobáša: 18. 11. 1839

Vek ženícha: 42

Vek nevesty: 21

Deti (9) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Belička

Narodenie: 13. 11. 1824, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Sabina Beličková (42)

Narodenie: 24. 04. 1828, Kľačany

Úmrtie: 14. 03. 1871, Pitelová (Vodnatieľka)

Agnesa Beličková

Narodenie: 29. 10. 1832, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Cecília Beličková (2)

Narodenie: 29. 10. 1832, Kľačany

Úmrtie: 20. 05. 1835, Pitelová

Veronika Beličková

Narodenie: 10. 09. 1834, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Karol Belička (22 dní)

Narodenie: 17. 09. 1841, Pitelová

Úmrtie: 09. 10. 1841, Pitelová

Zuzana Beličková (9)

Narodenie: 14. 08. 1844, Pitelová

Úmrtie: 26. 08. 1853, Pitelová 41 (Zvracanie)

Michal Belička (26)

Narodenie: 17. 08. 1847, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1874, Pitelová (Horúčka, nádor)

Jozef Belička (2)

Narodenie: 07. 01. 1853, Pitelová 41

Úmrtie: 07. 01. 1855, Pitelová 40 (Zápal mozgu)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.