Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Piatrik

Narodenie
02. 03. 1810, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Piatriková, rod. Malachová

Dátum sobáša: 20. 02. 1832

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 21

Anna Beňová Piatriková, rod. Trokšiarová alias Paukoje

Dátum sobáša: 1846

Vek ženícha: 35

Vek nevesty: 32

Deti (9) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ľudovít Piatrik

Narodenie: 21. 09. 1833, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Eleonóra Šimunová Baranová, rod. Piatriková (37)

Narodenie: 16. 02. 1835, Pitelová

Úmrtie: 06. 06. 1872, Trnavá Hora 29

Alexander Piatrik (7)

Narodenie: 17. 03. 1837, Pitelová

Úmrtie: 12. 08. 1844, Pitelová (Týfus)

Veronika Baranová, rod. Piatriková (46)

Narodenie: 05. 07. 1839, Pitelová

Úmrtie: 31. 12. 1885, Pitelová 16 (Astma a nádor)

Martin Piatrik (5 mes.)

Narodenie: 31. 10. 1841, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1842, Pitelová

Mária Piatriková (9)

Narodenie: 08. 06. 1843, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1853, Pitelová 15 (Potničky)

Ján Piatrik (10 dní)

Narodenie: 19. 06. 1847, Pitelová

Úmrtie: 29. 06. 1847, Pitelová

Ján Piatrik (34)

Narodenie: 17. 06. 1848, Pitelová

Úmrtie: 24. 05. 1883, Pitelová 15 (Astma)

Martin Piatrik (8 dní)

Narodenie: 12. 11. 1850, Pitelová

Úmrtie: 20. 11. 1850, Pitelová (Poranenie)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Piatrik (48)

Narodenie: 14. 02. 1773, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1822, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Cepláková (51)

Narodenie: 29. 07. 1775, Jastrabá

Úmrtie: 29. 12. 1826, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Piatrik

Narodenie: 1733, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Piatriková, rod. Šoucová (45)

Narodenie: 1733, Slaská

Úmrtie: 11. 02. 1778, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.