Rodokmeň obce Pitelová

Anna Piatriková, rod. Piatriková (36)

Narodenie
12. 05. 1801, Pitelová
Úmrtie
09. 05. 1838, Pitelová
Pohreb
11. 05. 1838

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Piatrik alias Kollár

Dátum sobáša: 03. 11. 1822

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 21

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik alias Kollár (1 mes.)

Narodenie: 31. 07. 1824, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1824, Pitelová

Ján Piatrik alias Kollár (1 mes.)

Narodenie: 15. 12. 1825, Pitelová

Úmrtie: 05. 02. 1826, Pitelová

Jozef Piatrik alias Kollár (22)

Narodenie: 01. 03. 1827, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1849, Pitelová

Anna Piatriková alias Kollárová (1 mes.)

Narodenie: 23. 07. 1829, Pitelová

Úmrtie: 02. 09. 1829, Pitelová

Petronela Piatriková alias Kollárová (2 mes.)

Narodenie: 14. 11. 1830, Pitelová

Úmrtie: 26. 01. 1831, Pitelová

Agnesa Malachová, rod. Piatriková alias Kollárová (35)

Narodenie: 17. 11. 1832, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1868, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Magdaléna Piatriková alias Kollárová (14)

Narodenie: 03. 07. 1835, Pitelová

Úmrtie: 23. 05. 1850, Pitelová (Cholera)

Ondrej Piatrik alias Kollár (4)

Narodenie: 24. 01. 1838, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1842, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Piatrik (48)

Narodenie: 14. 02. 1773, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1822, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Cepláková (51)

Narodenie: 29. 07. 1775, Jastrabá

Úmrtie: 29. 12. 1826, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Piatrik

Narodenie: 1733, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Piatriková, rod. Šoucová (45)

Narodenie: 1733, Slaská

Úmrtie: 11. 02. 1778, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.