Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Piatrik alias Kollár (64)

Narodenie
02. 04. 1798, Pitelová
Úmrtie
06. 04. 1862, Pitelová 4 (Tuberkulóza)
Pohreb
08. 04. 1862, Pitelová

Manželstvá (4)

Anna Piatriková, rod. Záhorcová

Dátum sobáša: 20. 11. 1815

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 14

Anna Piatriková, rod. Piatriková

Dátum sobáša: 03. 11. 1822

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 21

Anna Piatriková, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 18. 06. 1838

Vek ženícha: 40

Vek nevesty: 23

Mária Piatriková, rod. Páchniková

Dátum sobáša: 23. 05. 1842

Vek ženícha: 44

Vek nevesty: 24

Deti (17)

Mária Gajdošová, rod. Piatriková alias Kollárová (28)

Narodenie: 04. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 22. 11. 1848, Ihráč

Anna Piatriková alias Kollárová (5 mes.)

Narodenie: 01. 06. 1822, Pitelová

Úmrtie: 06. 11. 1822, Pitelová

Juraj Piatrik alias Kollár (1 mes.)

Narodenie: 31. 07. 1824, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1824, Pitelová

Ján Piatrik alias Kollár (1 mes.)

Narodenie: 15. 12. 1825, Pitelová

Úmrtie: 05. 02. 1826, Pitelová

Jozef Piatrik alias Kollár (22)

Narodenie: 01. 03. 1827, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1849, Pitelová

Anna Piatriková alias Kollárová (1 mes.)

Narodenie: 23. 07. 1829, Pitelová

Úmrtie: 02. 09. 1829, Pitelová

Petronela Piatriková alias Kollárová (2 mes.)

Narodenie: 14. 11. 1830, Pitelová

Úmrtie: 26. 01. 1831, Pitelová

Agnesa Malachová, rod. Piatriková alias Kollárová (35)

Narodenie: 17. 11. 1832, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1868, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Magdaléna Piatriková alias Kollárová (14)

Narodenie: 03. 07. 1835, Pitelová

Úmrtie: 23. 05. 1850, Pitelová (Cholera)

Ondrej Piatrik alias Kollár (4)

Narodenie: 24. 01. 1838, Pitelová

Úmrtie: 08. 02. 1842, Pitelová

Apolónia Piatriková alias Kollárová (2)

Narodenie: 31. 12. 1839, Pitelová

Úmrtie: 16. 02. 1842, Pitelová

Anna Piatriková alias Kollárová (1 deň)

Narodenie: 05. 02. 1842, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1842, Pitelová

Veronika Páchniková, rod. Piatriková alias Kollárová (34)

Narodenie: 07. 02. 1843, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1877, Pitelová 12 (Tuberkulóza)

Štefan Piatrik alias Kollár (44)

Narodenie: 23. 12. 1845, Pitelová

Úmrtie: 03. 12. 1890, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Mária Páchniková, rod. Piatriková alias Kollárová (35)

Narodenie: 06. 09. 1848, Pitelová

Úmrtie: 22. 11. 1883, Pitelová 4 (Horúčka)

Magdaléna Piatriková alias Kollárová (1 mes.)

Narodenie: 18. 02. 1851, Pitelová

Úmrtie: 04. 04. 1851, Pitelová (Slabosť)

Ján Piatrik alias Kollár (46)

Narodenie: 22. 02. 1853, Pitelová 4

Úmrtie: 17. 05. 1899, Pitelová (Tuberkulóza)

Rodičia

Ondrej Piatrik alias Kollár (50)

Narodenie: 21. 07. 1759, Pitelová

Úmrtie: 04. 08. 1809, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová (52)

Narodenie: 18. 11. 1762, Jastrabá

Úmrtie: 02. 11. 1815, Pitelová

Starí rodičia

Ondrej Piatrik (68)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 08. 12. 1796, Pitelová

Anna Piatriková (80)

Narodenie: 1725

Úmrtie: 15. 01. 1805, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.