Rodokmeň obce Pitelová

Mária Páchniková, rod. Piatriková alias Kollárová (35)

Narodenie
06. 09. 1848, Pitelová
Úmrtie
22. 11. 1883, Pitelová 4 (Horúčka)
Pohreb
24. 11. 1883, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Páchnik alias Mališ

Dátum sobáša: 11. 11. 1872

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 24

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Páchnik alias Mališ (1)

Narodenie: 29. 10. 1875, Pitelová 4

Úmrtie: 13. 09. 1877, Pitelová 4 (Podvýživa)

Terézia Páchniková alias Mališová (6 mes.)

Narodenie: 15. 10. 1879, Pitelová 4

Úmrtie: 10. 05. 1880, Pitelová 4 (Kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Piatrik alias Kollár (64)

Narodenie: 02. 04. 1798, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1862, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Mária Piatriková, rod. Páchniková (43)

Narodenie: 08. 12. 1817, Pitelová

Úmrtie: 16. 04. 1861, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Piatrik alias Kollár (50)

Narodenie: 21. 07. 1759, Pitelová

Úmrtie: 04. 08. 1809, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová (52)

Narodenie: 18. 11. 1762, Jastrabá

Úmrtie: 02. 11. 1815, Pitelová

Štefan Páchnik alias Mališ (52)

Narodenie: 27. 10. 1779, Pitelová

Úmrtie: 20. 05. 1832, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Švecová (28)

Narodenie: 01. 06. 1792, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1820, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.