Rodokmeň obce Pitelová

Karolína Ďurková Marková, rod. Malachová alias Štefanková (41)

Narodenie
26. 12. 1842, Pitelová
Úmrtie
28. 11. 1884, Pitelová 65 (Týfus)
Pohreb
30. 11. 1884, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Ďurka alias Nemec

Dátum sobáša: 06. 06. 1864

Vek ženícha: 38

Vek nevesty: 21

Tomáš Marko

Dátum sobáša: 12. 06. 1882

Vek ženícha: 45

Vek nevesty: 39

Deti (9) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Ďurka alias Nemec (3)

Narodenie: 23. 08. 1865, Pitelová 57

Úmrtie: 27. 12. 1868, Pitelová 57 (Podvýživa)

Jozef Ďurka alias Nemec (11 mes.)

Narodenie: 19. 02. 1868, Pitelová 58

Úmrtie: 03. 02. 1869, Pitelová 58 (Kašeľ)

Juraj Ďurka alias Nemec (4 dni)

Narodenie: 30. 12. 1869, Pitelová 57

Úmrtie: 03. 01. 1870, Pitelová 57 (Angína)

Juraj Ďurka alias Nemec (7)

Narodenie: 04. 04. 1871, Pitelová 27

Úmrtie: 10. 06. 1878, Pitelová 69 (Kašeľ)

Rozália Ďurková alias Nemcová (6)

Narodenie: 16. 07. 1873, Pitelová 57

Úmrtie: 04. 12. 1879, Pitelová 57 (Zvracanie, dyzentéria)

Pavol Ďurka alias Nemec (2)

Narodenie: 17. 01. 1876, Pitelová 57

Úmrtie: 07. 01. 1879, Pitelová 69 (Kašeľ)

Ľudovít Ďurka alias Nemec (1)

Narodenie: 31. 10. 1878, Pitelová 59

Úmrtie: 06. 09. 1880, Pitelová 69 (Dyzentéria)

Katarína Ďurková alias Nemcová (3)

Narodenie: 15. 09. 1881, Pitelová 29

Úmrtie: 23. 02. 1885, Pitelová 69 (Kašeľ, nádor)

Jozef Marko (1)

Narodenie: 19. 02. 1884, Pitelová 51

Úmrtie: 17. 07. 1885, Pitelová 65 (Priesť (slabosť, bledosť))

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Malachová, rod. Páločná alias Žiaková (50)

Narodenie: 28. 04. 1796, Pitelová

Úmrtie: 23. 04. 1847, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Páločný alias Žiak (50)

Narodenie: 19. 09. 1764, Pitelová

Úmrtie: 25. 10. 1814, Pitelová

Alžbeta Páločná, rod. Skrovná (56)

Narodenie: 30. 08. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 10. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.