Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kollárová, rod. Ďurková alias Nemcová (41)

Narodenie
05. 02. 1858, Pitelová 8
Úmrtie
22. 05. 1899

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Kollár

Dátum sobáša: 18. 11. 1878

Vek ženícha: 37

Vek nevesty: 20

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Kollár (64)

Narodenie: 11. 07. 1883, Ihráč 20

Úmrtie: 26. 08. 1947

Katarína Kollárová

Narodenie: 21. 10. 1886, Ihráč 20

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Ďurka alias Nemec (55)

Narodenie: 06. 04. 1826, Pitelová

Úmrtie: 11. 11. 1881, Pitelová 69 (Astma)

Katarína Ďurková, rod. Skrovná (38)

Narodenie: 25. 06. 1825, Pitelová

Úmrtie: 13. 01. 1864, Pitelová 57 (Následky pôrodu)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Ďurka alias Nemec (45)

Narodenie: 1786

Úmrtie: 29. 04. 1831, Pitelová

Helena Ďurková, rod. Nemcová

Narodenie: 02. 01. 1795, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Michal Skrovný (26)

Narodenie: 21. 08. 1803, Pitelová

Úmrtie: 13. 02. 1830, Pitelová

Anna Skrovná, rod. Šimunová alias Mališová (40)

Narodenie: 16. 03. 1799, Pitelová

Úmrtie: 08. 01. 1840, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.