Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Baran (38)

Narodenie
10. 02. 1793, Pitelová
Úmrtie
04. 11. 1831, Pitelová (Cholera)
Pohreb
07. 11. 1831

Manželstvá (1)

Helena Baranová Dovičiarová, rod. Páchniková alias Mališová

Dátum sobáša: 20. 11. 1814

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Deti (4)

Juraj Baran

Narodenie: 23. 11. 1818, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Baran (49)

Narodenie: 04. 07. 1821, Pitelová

Úmrtie: 09. 04. 1871, Pitelová 19 (Týfus)

Jozef Baran (17)

Narodenie: 23. 02. 1826, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1843, Pitelová (Vodnateľnosť hrudníka)

Pavol Baran (43)

Narodenie: 25. 01. 1831, Pitelová

Úmrtie: 30. 04. 1874, Pitelová 19 (Dôsledok liečebných postupov využitých pri liečbe zranenia v podobe prebodnutej kosti)

Rodičia

Jakub Baran (51)

Narodenie: 22. 07. 1764, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1816, Pitelová

Judita Baranová, rod. Páchniková alias Kaňová (34)

Narodenie: 18. 10. 1768, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1803, Pitelová

Starí rodičia

Tomáš Baran (60)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 15. 12. 1788, Pitelová

Anna Baranová (63)

Narodenie: 1731

Úmrtie: 02. 07. 1794, Pitelová

Matej Páchnik alias Kaňa (horný) (57)

Narodenie: 03. 02. 1744, Pitelová

Úmrtie: 29. 11. 1801, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Poljaková (51)

Narodenie: 09. 08. 1744, Jastrabá

Úmrtie: 29. 11. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.