Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Hudec

Narodenie
09. 11. 1848, Kremnica
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (3)

Mária Hudecová, rod. Mojžišková

Dátum sobáša: 20. 11. 1871

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 16

Mária Hudecová, rod. Majerová

Dátum sobáša: 19. 01. 1885

Vek ženícha: 36

Vek nevesty: 37

Anna Hudecová, rod. Janáková

Dátum sobáša: 07. 02. 1893

Vek ženícha: 44

Vek nevesty: 20

Deti (7)

Jozef Hudec

Narodenie: 04. 01. 1874, Pitelová 18

Úmrtie: zomrel

Mária Páločná, rod. Hudecová (70)

Narodenie: 16. 10. 1875, Pitelová 18

Úmrtie: 16. 07. 1946

Ján Hudec (55)

Narodenie: 24. 11. 1878, Pitelová 18

Úmrtie: 09. 09. 1934

Michal Hudec (34)

Narodenie: 03. 03. 1883, Pitelová 18

Úmrtie: 05. 07. 1917 (Vo vojne)

Štefan Hudec (1)

Narodenie: 01. 03. 1890, Pitelová 18

Úmrtie: 09. 01. 1892, Pitelová 18 (Kašeľ)

Štefan Hudec (49)

Narodenie: 02. 11. 1896, Pitelová 18

Úmrtie: 20. 05. 1946

Anna Hudecová

Narodenie: 24. 04. 1899, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Juraj Hudec (63)

Narodenie: 27. 04. 1820, Krupina

Úmrtie: 09. 01. 1884, Pitelová 18 (Astma)

Anna Hudecová, rod. Gáliková (59)

Narodenie: 14. 10. 1819, Lednica

Úmrtie: 22. 12. 1878, Pitelová 18 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.