Rodokmeň obce Pitelová

Martin Hudec alias Záhorec

Narodenie
28. 08. 1852, Kremnica 278
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Hudecová, rod. Žbirková

Dátum sobáša: 22. 11. 1875

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 17

Veronika Hudecová, rod. Žbirková

Dátum sobáša: 09. 04. 1883

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 18

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Hudec alias Záhorec (57)

Narodenie: 06. 01. 1877, Pitelová 18

Úmrtie: 20. 01. 1934

Juraj Hudec alias Záhorec

Narodenie: 17. 12. 1878, Pitelová 18

Úmrtie: zomrel

Jozef Hudec alias Záhorec (33)

Narodenie: 18. 03. 1881, Pitelová 18

Úmrtie: 08. 09. 1914 (Vo vojne)

Martin Hudec alias Záhorec (16)

Narodenie: 07. 03. 1884, Pitelová 18

Úmrtie: 07. 03. 1900, Pitelová (Osýpky)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Hudec (63)

Narodenie: 27. 04. 1820, Krupina

Úmrtie: 09. 01. 1884, Pitelová 18 (Astma)

Anna Hudecová, rod. Gáliková (59)

Narodenie: 14. 10. 1819, Lednica

Úmrtie: 22. 12. 1878, Pitelová 18 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.