Rodokmeň obce Pitelová

František Mališ alias Kuric (46)

Narodenie
25. 01. 1851, Pitelová
Úmrtie
10. 05. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Mališová, rod. Kučerová alias Víťazková

Dátum sobáša: 08. 05. 1876

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 21

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Terézia Mališová alias Kuricová (2 mes.)

Narodenie: 10. 01. 1880, Pitelová 26

Úmrtie: 03. 04. 1880, Pitelová 26 (Potničky)

Anna Mališová alias Kuricová

Narodenie: 12. 12. 1882, Pitelová 26

Úmrtie: zomrela

Štefan Mališ alias Kuric

Narodenie: 31. 07. 1887, Pitelová 26

Úmrtie: zomrel

Rozália Mališová alias Kuricová (11 mes.)

Narodenie: 26. 05. 1890, Pitelová 26

Úmrtie: 05. 05. 1891, Pitelová 26 (Osýpky)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Mališ alias Kuric (57)

Narodenie: 21. 08. 1820, Pitelová

Úmrtie: 18. 05. 1878, Pitelová 26 (Zápal pľúc)

Anna Mališová, rod. Beňová (39)

Narodenie: 05. 01. 1821, Jastrabá

Úmrtie: 07. 10. 1860, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Mališ alias Kuric/Kaňa (66)

Narodenie: 27. 03. 1787, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 08. 03. 1854, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Anna Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová (37)

Narodenie: 10. 06. 1787, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1824, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.