Rodokmeň obce Pitelová

Anna Mališová, rod. Beňová (39)

Narodenie
05. 01. 1821, Jastrabá
Úmrtie
07. 10. 1860, Pitelová 26 (Tuberkulóza)
Pohreb
09. 10. 1860, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Mališ alias Kuric

Dátum sobáša: 22. 01. 1838

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 17

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Mališ alias Kuric

Narodenie: 08. 01. 1840, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Juraj Mališ alias Kuric (1 mes.)

Narodenie: 13. 04. 1842, Pitelová

Úmrtie: 17. 05. 1842, Pitelová

Ján Mališ alias Kuric

Narodenie: 31. 10. 1844, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Beňušková, rod. Mališová alias Kuricová (83)

Narodenie: 11. 08. 1848, Pitelová

Úmrtie: 20. 09. 1931

František Mališ alias Kuric (46)

Narodenie: 25. 01. 1851, Pitelová

Úmrtie: 10. 05. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Tomáš Mališ alias Kuric/Piatrik (76)

Narodenie: 19. 12. 1853, Pitelová 11

Úmrtie: 04. 05. 1930

Štefan Mališ alias Kuric

Narodenie: 26. 12. 1859, Pitelová 26

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.