Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Mališ alias Kuric/Piatrik (76)

Narodenie
19. 12. 1853, Pitelová 11
Úmrtie
04. 05. 1930

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Mališová, rod. Piatriková

Dátum sobáša: 08. 05. 1876

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 15

Anna Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Dátum sobáša: 26. 11. 1894

Vek ženícha: 40

Vek nevesty: 20

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Mališ alias Piatrik (38)

Narodenie: 08. 12. 1878, Pitelová 17

Úmrtie: 31. 12. 1916 (Vo vojne)

Ján Mališ alias Piatrik

Narodenie: 29. 10. 1881, Pitelová 17

Úmrtie: zomrel

Martin Mališ alias Piatrik

Narodenie: 08. 03. 1896, Pitelová 17

Úmrtie: zomrel

Juraj Mališ alias Piatrik

Narodenie: 06. 05. 1898, Pitelová 17

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Mališ alias Kuric (57)

Narodenie: 21. 08. 1820, Pitelová

Úmrtie: 18. 05. 1878, Pitelová 26 (Zápal pľúc)

Anna Mališová, rod. Beňová (39)

Narodenie: 05. 01. 1821, Jastrabá

Úmrtie: 07. 10. 1860, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Mališ alias Kuric/Kaňa (66)

Narodenie: 27. 03. 1787, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 08. 03. 1854, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Anna Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová (37)

Narodenie: 10. 06. 1787, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1824, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.