Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Mališová, rod. Piatriková (33)

Narodenie
15. 03. 1861, Pitelová 17
Úmrtie
28. 08. 1894, Pitelová 17 (Zvracanie krvi)
Pohreb
30. 08. 1894, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Mališ alias Kuric/Piatrik

Dátum sobáša: 08. 05. 1876

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 15

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Mališ alias Piatrik (38)

Narodenie: 08. 12. 1878, Pitelová 17

Úmrtie: 31. 12. 1916 (Vo vojne)

Ján Mališ alias Piatrik

Narodenie: 29. 10. 1881, Pitelová 17

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Karol Piatrik (39)

Narodenie: 03. 02. 1828, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1867, Pitelová 17 (Tuberkulóza)

Mária Piatriková Ošústová, rod. Baranová (51)

Narodenie: 07. 12. 1823, Pitelová

Úmrtie: 17. 10. 1875, Pitelová 17 (Zvracanie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik

Narodenie: 30. 03. 1797, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Piatriková, rod. Záhorcová (38)

Narodenie: 03. 11. 1804, Pitelová

Úmrtie: 26. 03. 1843, Pitelová

Matej Baran (43)

Narodenie: 10. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1836, Pitelová

Anna Baranová Dovičiarová, rod. Kohútová (49)

Narodenie: 28. 11. 1796, Pitelová

Úmrtie: 09. 11. 1846, Pitelová (Horúčka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.