Rodokmeň obce Pitelová

Pavol Mališ alias Kuric

Narodenie
08. 01. 1840, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Karolína Mališová, rod. Zelinová

Dátum sobáša: 24. 11. 1862

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 19

Deti (7)

Anna Mališová alias Kuricová (28 dní)

Narodenie: 16. 01. 1867, Pitelová 26

Úmrtie: 13. 02. 1867, Pitelová 26 (Podvýživa)

Michal Mališ alias Kuric (59)

Narodenie: 02. 07. 1869, Pitelová 26

Úmrtie: 04. 01. 1929

Anna Mališová alias Kuricová (26 dní)

Narodenie: 02. 07. 1869, Pitelová 26

Úmrtie: 28. 07. 1869, Pitelová 26 (Slabosť)

Ján Mališ alias Kuric (6)

Narodenie: 21. 05. 1874, Pitelová 26

Úmrtie: 02. 06. 1880, Pitelová 26 (Bolesti hlavy)

Anton Mališ alias Kuric (4 mes.)

Narodenie: 17. 09. 1879, Pitelová 26

Úmrtie: 05. 02. 1880, Pitelová 26 (Kašeľ)

Ján Mališ alias Kuric (6 mes.)

Narodenie: 30. 05. 1882, Pitelová 26

Úmrtie: 25. 12. 1882, Pitelová 26 (Zadusenie, angína)

Pavol Mališ alias Kuric (34)

Narodenie: 23. 06. 1884, Pitelová 26

Úmrtie: 09. 10. 1918

Rodičia

Ján Mališ alias Kuric (57)

Narodenie: 21. 08. 1820, Pitelová

Úmrtie: 18. 05. 1878, Pitelová 26 (Zápal pľúc)

Anna Mališová, rod. Beňová (39)

Narodenie: 05. 01. 1821, Jastrabá

Úmrtie: 07. 10. 1860, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Ján Mališ alias Kuric/Kaňa (66)

Narodenie: 27. 03. 1787, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 08. 03. 1854, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Anna Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová (37)

Narodenie: 10. 06. 1787, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1824, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.