Rodokmeň obce Pitelová

Anna Sklenková, rod. Kňažková alias Šušková (72)

Narodenie
05. 07. 1803, Jastrabá
Úmrtie
19. 01. 1876, Pitelová 30 (Starobné zoslabnutie)
Pohreb
21. 01. 1876, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Sklenka

Dátum sobáša: 05. 06. 1820

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 16

Deti (11) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Sklenková (1 mes.)

Narodenie: 15. 12. 1822, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1823, Pitelová (Kiahne)

Ján Sklenka (9 mes.)

Narodenie: 09. 06. 1824, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1825, Pitelová

Mária Čabáková, rod. Sklenková (42)

Narodenie: 11. 04. 1826, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1869, Pitelová 38 (Tuberkulóza)

Tomáš Sklenka (5)

Narodenie: 29. 12. 1828, Pitelová

Úmrtie: 26. 02. 1834, Pitelová

František Sklenka (2 mes.)

Narodenie: 29. 01. 1831, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1831, Pitelová

Jozef Sklenka (55)

Narodenie: 15. 03. 1832, Pitelová

Úmrtie: 09. 12. 1887, Pitelová 56 (Tuberkulóza)

Ignác Sklenka alias Malach (59)

Narodenie: 23. 03. 1834, Pitelová

Úmrtie: 24. 03. 1893, Pitelová 30 (Zápal pľúc)

Štefan Sklenka alias Malach (51)

Narodenie: 29. 12. 1836, Pitelová

Úmrtie: 19. 12. 1888, Pitelová 71 (Tuberkulóza)

Alexander Sklenka (1 mes.)

Narodenie: 24. 12. 1838, Pitelová

Úmrtie: 24. 01. 1839, Pitelová

Anna Sklenková (9 mes.)

Narodenie: 09. 05. 1840, Pitelová

Úmrtie: 01. 03. 1841, Pitelová

Martin Sklenka (1 mes.)

Narodenie: 12. 11. 1842, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1843, Pitelová (Kašeľ)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.