Rodokmeň obce Pitelová

Ignác Sklenka alias Malach (59)

Narodenie
23. 03. 1834, Pitelová
Úmrtie
24. 03. 1893, Pitelová 30 (Zápal pľúc)
Pohreb
26. 03. 1893, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Sklenková, rod. Albertová

Dátum sobáša: 05. 11. 1849

Vek ženícha: 15

Vek nevesty: 15

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Čabáková, rod. Sklenková alias Malachová

Narodenie: 20. 09. 1860, Pitelová 30

Úmrtie: zomrela

Rozália Beňová, rod. Sklenková alias Malachová (41)

Narodenie: 16. 05. 1863, Pitelová 30

Úmrtie: 26. 09. 1904, Pitelová (Tuberkulóza)

Ján Sklenka alias Malach (67)

Narodenie: 27. 05. 1867, Pitelová 30

Úmrtie: 28. 05. 1934

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Sklenka (47)

Narodenie: 11. 04. 1801, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Sklenková, rod. Kňažková alias Šušková (72)

Narodenie: 05. 07. 1803, Jastrabá

Úmrtie: 19. 01. 1876, Pitelová 30 (Starobné zoslabnutie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mališová

Narodenie: 11. 10. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.