Rodokmeň obce Pitelová

Matej Mališ alias Kuric (57)

Narodenie
25. 02. 1812, Pitelová
Úmrtie
15. 02. 1870, Pitelová 28 (Astma)
Pohreb
17. 02. 1870, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Mališová, rod. Baranová alias Štefanková

Dátum sobáša: 17. 11. 1829

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 17

Anna Mališová, rod. Hricová

Dátum sobáša: 10. 11. 1856

Vek ženícha: 44

Vek nevesty: 34

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Karol Mališ alias Kuric (31)

Narodenie: 25. 06. 1833, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1865, Pitelová 28 (Slepý od narodenia)

Štefan Mališ alias Kuric

Narodenie: 20. 08. 1836, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Mališ alias Kuric (53)

Narodenie: 13. 12. 1839, Pitelová

Úmrtie: 12. 10. 1893, Pitelová 28 (Tuberkulóza a astma)

Katarína Mališová alias Kuricová (4 mes.)

Narodenie: 17. 09. 1842, Pitelová

Úmrtie: 01. 02. 1843, Pitelová (Kašeľ)

Mária Sklenková, rod. Mališová alias Kuricová (36)

Narodenie: 08. 12. 1843, Pitelová

Úmrtie: 08. 12. 1879, Pitelová 60 (Týfus)

Jozef Mališ alias Kuric (51)

Narodenie: 14. 03. 1846, Pitelová

Úmrtie: 28. 08. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Mališová alias Kuricová (27)

Narodenie: 14. 11. 1850, Pitelová

Úmrtie: 05. 02. 1878, Pitelová 28 (Zranenie)

Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie: 04. 09. 1858, Pitelová 28

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Mališ alias Kuric/Kaňa (66)

Narodenie: 27. 03. 1787, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 08. 03. 1854, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Anna Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová (37)

Narodenie: 10. 06. 1787, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1824, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Páchnik alias Kaňa (dolný) (59)

Narodenie: 02. 02. 1748, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1807, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Sklenková (54)

Narodenie: 19. 01. 1755, Pitelová

Úmrtie: 22. 06. 1809, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.