Rodokmeň obce Pitelová

Mária Mališová, rod. Repiská (54)

Narodenie
28. 03. 1843, Trnavá Hora
Úmrtie
24. 09. 1897, Pitelová (Dyzentéria)

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Mališ alias Kuric

Dátum sobáša: 16. 11. 1863

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 20

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Novodomcová, rod. Mališová alias Kuricová (80)

Narodenie: 16. 03. 1866, Pitelová 28

Úmrtie: 20. 03. 1946

Štefan Mališ alias Kuric (3 mes.)

Narodenie: 10. 08. 1869, Pitelová 28

Úmrtie: 22. 11. 1869, Pitelová 28 (Kašeľ)

Anna Mališová alias Kuricová

Narodenie: 04. 06. 1871, Pitelová 28

Úmrtie: zomrela

Tomáš Mališ alias Kuric

Narodenie: 31. 07. 1873, Pitelová 28

Úmrtie: zomrel

Mária Mališová alias Kuricová (3)

Narodenie: 18. 02. 1877, Pitelová 28

Úmrtie: 29. 01. 1881, Pitelová (Následky obarenia vriacou vodou)

Pavol Mališ alias Kuric (5 mes.)

Narodenie: 14. 01. 1882, Pitelová 28

Úmrtie: 08. 07. 1882, Pitelová 28 (Záškrt)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.