Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Novodomcová, rod. Mališová alias Kuricová (80)

Narodenie
16. 03. 1866, Pitelová 28
Úmrtie
20. 03. 1946

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Novodomec

Dátum sobáša: 25. 11. 1891

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 25

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Mališová alias Kuricová (7 dní)

Narodenie: 20. 02. 1889, Pitelová 28

Úmrtie: 27. 02. 1889, Pitelová 28 (Slabosť)

Anna Mojžišková, rod. Novodomcová

Narodenie: 23. 08. 1893, Pitelová 20

Úmrtie: zomrela

Mária Novodomcová (1)

Narodenie: 22. 01. 1896, Pitelová 20

Úmrtie: 23. 09. 1897, Pitelová (Dyzentéria)

Ján Novodomec (7 mes.)

Narodenie: 07. 10. 1899, Pitelová

Úmrtie: 24. 05. 1900, Pitelová (Osýpky)

Štefan Novodomec

Narodenie: 26. 05. 1901, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Martin Novodomec (78)

Narodenie: 10. 11. 1903, Pitelová

Úmrtie: 14. 10. 1982

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Mališ alias Kuric (53)

Narodenie: 13. 12. 1839, Pitelová

Úmrtie: 12. 10. 1893, Pitelová 28 (Tuberkulóza a astma)

Mária Mališová, rod. Repiská (54)

Narodenie: 28. 03. 1843, Trnavá Hora

Úmrtie: 24. 09. 1897, Pitelová (Dyzentéria)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Mališ alias Kuric (57)

Narodenie: 25. 02. 1812, Pitelová

Úmrtie: 15. 02. 1870, Pitelová 28 (Astma)

Anna Mališová, rod. Baranová alias Štefanková (44)

Narodenie: 26. 01. 1812, Pitelová

Úmrtie: 23. 09. 1856, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.