Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Baran alias Štefanka (55)

Narodenie
16. 05. 1776, Pitelová
Úmrtie
02. 05. 1832, Pitelová
Pohreb
04. 05. 1832

Manželstvá (2)

Katarína Baranová, rod. Klementová

Dátum sobáša: 17. 11. 1799

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 22

Zuzana Baranová, rod. Mališová

Dátum sobáša: 29. 10. 1815

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 22

Deti (5)

Mária Baranová alias Štefanková (14 dní)

Narodenie: 20. 02. 1801, Pitelová

Úmrtie: 06. 03. 1801, Pitelová

Mária Malachová, rod. Baranová alias Štefanková (25)

Narodenie: 02. 01. 1807, Pitelová

Úmrtie: 14. 09. 1832, Pitelová

Anna Mališová, rod. Baranová alias Štefanková (44)

Narodenie: 26. 01. 1812, Pitelová

Úmrtie: 23. 09. 1856, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Katarína Kollárová, rod. Baranová alias Štefanková (49)

Narodenie: 26. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1870, Pitelová 13 (Tuberkulóza)

Jozef Baran alias Štefanka (29)

Narodenie: 25. 01. 1824, Pitelová

Úmrtie: 16. 11. 1853, Pitelová 27 (Tuberkulóza)

Rodičia

Michal Baran (43)

Narodenie: 1737, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1780, Pitelová

Katarína Baranová, rod. Širáňová (54)

Narodenie: 1730, Lovčica

Úmrtie: 14. 12. 1784, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.