Rodokmeň obce Pitelová

Zuzana Baranová, rod. Mališová (39)

Narodenie
23. 02. 1793, Pitelová
Úmrtie
15. 04. 1832, Pitelová
Pohreb
17. 04. 1832

Manželstvá (1)

Jozef Baran alias Štefanka

Dátum sobáša: 29. 10. 1815

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 22

Deti (2)

Katarína Kollárová, rod. Baranová alias Štefanková (49)

Narodenie: 26. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1870, Pitelová 13 (Tuberkulóza)

Jozef Baran alias Štefanka (29)

Narodenie: 25. 01. 1824, Pitelová

Úmrtie: 16. 11. 1853, Pitelová 27 (Tuberkulóza)

Rodičia

Matúš Mališ alias Kuric (50)

Narodenie: 30. 08. 1744, Pitelová

Úmrtie: 03. 02. 1795, Pitelová

Anna Mališová (63)

Narodenie: 1758

Úmrtie: 01. 12. 1821, Pitelová

Starí rodičia

Tomáš Mališ alias Kuric (60)

Narodenie: 1701

Úmrtie: 14. 06. 1761, Pitelová

Anna Mališová (46)

Narodenie: 1716

Úmrtie: 06. 12. 1762, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.