Rodokmeň obce Pitelová

Michal Jančo (60)

Narodenie
18. 09. 1811, Ihráč
Úmrtie
14. 09. 1872, Kľačany (Vodnatieľka)
Pohreb
16. 09. 1872, Kľačany

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Jančová, rod. Hricová

Dátum sobáša: 10. 11. 1834

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Helena Novodomcová Jančová, rod. Baranová alias Záhorcová

Dátum sobáša: 24. 11. 1862

Vek ženícha: 51

Vek nevesty: 38

Anna Mališová Jančová, rod. Páchniková alias Mališová

Dátum sobáša: 27. 11. 1871

Vek ženícha: 60

Vek nevesty: 46

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Paulína Dovičiarová, rod. Jančová (26)

Narodenie: 21. 06. 1840, Ihráč

Úmrtie: 15. 12. 1866, Pitelová 42 (Rakovina)

Anna Jančová (1 mes.)

Narodenie: 31. 03. 1843, Ihráč

Úmrtie: 08. 05. 1843, Ihráč

Rozália Jančová (1)

Narodenie: 04. 03. 1844, Ihráč

Úmrtie: 11. 03. 1845, Ihráč

Ondrej Jančo (10 dní)

Narodenie: 26. 11. 1849, Ihráč

Úmrtie: 06. 12. 1849, Ihráč

Anna Jančová (14 dní)

Narodenie: 02. 04. 1851, Ihráč

Úmrtie: 16. 04. 1851, Ihráč

Mária Jančová (1 deň)

Narodenie: 03. 03. 1852, Ihráč 16

Úmrtie: 03. 03. 1852, Ihráč 16

Ján Jančo (3 mes.)

Narodenie: 20. 10. 1865, Pitelová 2

Úmrtie: 12. 02. 1866, Pitelová 41 (Vnútorné poranenie)

Ján Jančo

Narodenie: 05. 09. 1867, Pitelová 41

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.